DOBAVA IN TRANSPORT LNG

Zanesljiva in cenovno ugodna dobava utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

Zagotovimo lahko zanesljivo dobavo, saj v primeru motene dobave lahko utekočinjen zemeljski plin (LNG) zagotovimo iz lastnega skladišča.

Tel: +386 (0)4 5810 240

Faks: +386 (0)4 5810 241

email: info@enoslng.si  

Mobirise

ZAČASNA OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Z našimi napravami lahko poskrbimo, da bo v času prekinjene dobave zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja dobava zemeljskega plina potekala nemoteno. Začasna dobava zemeljskega plina omogoča, da se brez motenj in posegov v naprave proizvodni proces v tovarni nemoteno nadaljuje in ne prihaja do prekinitve ali zaustavitve procesov.

Standardne kapacitete začasne oskrbe so:

 • tlak od 100 mbar do 15 bar;
 • urni pretok do 3000 Sm3/h;
 • dobava zemeljskega plina odjemalcem preko distribucijskega omrežja ob prekinitvi dobave iz prenosnega omrežja;
 • dobava zemeljskega plina odjemalcem na distribucijskem omrežju, ko se izvajajo dela na distribucijskem omrežju;
 • oskrbovanje posameznih občutljivih odjemalcev ob prekinjeni oskrbi iz omrežij (bolnišnice, določena industrija, kjer popolna zaustavitev povzroči visoke stroške).
 • Možna je tudi večdnevna dobava z večjim urnim pretokom, vendar je za take primere potrebna daljša priprava.

STALNA OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Uporaba zemeljskega plina v obliki utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) je možna tudi v krajih, kjer ni omrežja zemeljskega plina oziroma bo v bližnji prihodnosti omrežje zgrajeno.

Kapacitete odjema in tlak niso omejitev, vendar pa je taka oskrba primerna samo za uporabnike, ki letno porabijo vsaj 150.000 Sm3 zemeljskega plina in imajo dokaj enakomeren odjem skozi celo leto.

Za stalno dobavo utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) je potrebna satelitska postaja za utekočinjen zemeljski plin, ki je sestavljena iz rezervoarja in uplinjevalne postaje ustrezne kapacitete. Rezervoar in uplinjevalna postaja sta lahko premične izvedbe, kar pomeni, da za namestitev take postaje niso potrebni dolgotrajni postopki.

PROJEKTIRANJE IN MONTAŽA

V našem podjetju je združeno znanje s področja goriv, kriogenike, elektronike in toplote. 

Naše glavno področje je METAN v vseh oblikah njegove obdelave in uporabe.

Med naše naloge sodi tudi projektiranje LNG postrojen za stalno oskrbo, LNG polnilnic za tovorna vozila in polnilnic CNG.

Stopite v stik z nami

 1. Naslov:   Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
 2. Telefon: (0)4 5810 240
 3. E-naslov: info@enoslng.si

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila. Potrudili se bomo, da bomo skupaj našli najboljšo energetsko rešitev za vas.

  Kupcem v enem podjetju nudimo najrazličnejše storitve s področja energetike.

  Naslov
  Cesta železarjev 8,
  4270 Jesenice
  info@enoslng.si
  (0)4 5810 240

  Vse pravice pridržane. @ENOSLNG d.d 2020